Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem konferencją przedłużamy rejestrację online do 5 kwietnia 2018

II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

 

„Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?

 

Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że ta Druga Konferencja, podobnie jak Pierwsza, która odbyła  się w maju 2017,  będzie dobrą  okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

 

       Psychoterapię rozumiemy jako specjalistyczną, intencjonalną metodę pomagająca w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się ona w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisana jest w paragrafie 8.1

 

„& 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 1/ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

         (……)

  1. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

  1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

  2) terapii rodziny

  3) grup wsparcia

  4) interwencji kryzysowej”

 

        Tym razem w odpowiedzi na Państwa życzenia wyrażone w ankiecie podsumowującej poprzednią konferencję chcemy zaproponować koncentrację uwagi na zastosowaniu teorii systemowej terapii rodzin w diagnozie funkcjonalności/dysfunkcjonalności rodziny i wynikających z tej wstępnej diagnozy implikacji do kwalifikacji dziecka lub adolescenta do psychoterapii indywidualnej lub do terapii całej rodziny.

        Korzystając z doświadczenia terapeutów prowadzących terapię indywidualną dzieci i młodzieży zamierzamy pokazać  diagnostyczną użyteczność teorii psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej czy ericksonowskiej oraz w jaki sposób odniesienie pracy terapeutycznej do konkretnej teorii pomaga skuteczniej prowadzić indywidualny proces terapeutyczny.

 

Wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule: 
„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

wskazują, że terapeuci pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skazani są na indywidualne poszukiwania skutecznego stylu pracy.

Do kontynuacji dyskursu rozpoczętego rok temu: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczą w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży zaprosiliśmy w tym roku niezwykle doświadczone i uznane autorytety prof. Irenę Namysłowską i dr Barbarę Arska-Karyłowską.  które przedstawią referaty wprowadzające do dyskusji nad standardami pracy terapeutycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Próba sformułowania standardów pracy terapeutycznej w ppp odbędzie się w drugiej części konferencji. Prosimy o przemyślenie tematu.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

 - psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

 - psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

Do   udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

Miejsce konferencji :

Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

 

Komitet Programowy i Organizacyjny

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

ikona organizator

Organizator

Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psycholgicznego
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
  kontakt »

Prelegenci

certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy PTP, psychiatrzy, nauczyciele dyplomowani, przedstawiciele ORE i MEN
  więcej »

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy do udziału w Konferencji. Zapisy przez stronę www trwają do dnia 26 marca 2018
  zapisz się »