29.V.2017 odbyła się w Warszawie

 

I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym


„Psychoterapia jako działalność postdiagnostyczna
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”


     Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że Konferencja będzie okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

     Psychoterapia rozumiana jako specjalistyczna, intencjonalna metoda pomagająca w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisane są w paragrafie 8.1

„& 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
 1/ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
         (……)
2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie
  1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
  2) terapii rodziny
  3) grup wsparcia
  4) interwencji kryzysowej”
 
     W systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych trudności związane z zaburzeniami lub opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym czy rozwoju  mowy mają  ustaloną od lat procedurę diagnozy i terapii. Natomiast zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży, z powodu których rodzice i pracownicy szkół zgłaszają się do psychologów nie doczekały się, analogicznego do logopedii i specyficznych trudności w uczeniu, toku postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

 „Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015 [PLIK DO POBRANIA]

 Rozpoczęcie dyskursu na temat: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczą w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży jest problemem, którego nie można odkładać w czasie z uwagi na wciąż rosnące nasilenie różnego rodzaju symptomów dysfunkcji emocjonalnych u dzieci i młodzieży.
Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:
- dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
 - psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,
 - psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.
Na Konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Eukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

ikona organizator

Organizator

Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psycholgicznego
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
  kontakt »

Prelegenci

certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy PTP, psychiatrzy, nauczyciele dyplomowani, przedstawiciele ORE i MEN
  więcej »

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy do udziału w Konferencji. Zapisy przez stronę www trwają do dnia 26 marca 2018
  zapisz się »