mgr Joanna Dąbrowska-Pastwa - psycholog – terapeuta, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku od początku jej funkcjonowania tj od roku 1993 zajmując się terapią grupową dzieci, diagnostyką, psychoedukacją, poradnictwem. Od 1998 roku dyrektor SPPP. Swoje umiejętności zawodowe poszerzała uczestnicząc w: 2-letnim kursie stażowym Neurolingwistycznego Programowania, 3-letnim Kursie Kwalifikacyjnym z Psychoterapii z atestacją Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski, kursie kwalifikacyjnym z terapii pedagogicznej i innych krótszych z zakresu diagnostyki i psychoterapii. Ma ukończone również Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą.

mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta EAP. W latach 1991 roku do 2012 roku, psycholog-psychoterapeuta w Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii – specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (1993-2003 dyrektor KOT); nauczyciel dyplomowany; od 2004 założycielka i dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia zawodowego psychologów i pedagogów Ośrodek Psychoterapii Systemowej, kierownik merytoryczny i realizatorka programu szkoleniowego 4-letniego kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; autorka publikacji (głównie w kwartalniku „Psychoterapia”) ilustrujących zastosowanie psychoterapii jako działalności postdiagnostycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; w latach 2006 – 2015 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; od 2013 roku przewodnicząca Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Izabela Lutze - pedagog – andragog, kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz Zespołu Diagnozy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zajmuje się problematyką dotyczącą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz diagnozy i planowania procesu postdiagnostycznego. Prowadzi nadzór nad działaniami dotyczącymi opracowania narzędzi diagnostycznych. Organizuje seminariami, szkolenia, spotkania dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Analizuje wyniki badań oraz przygotowuje rekomendacje. Zajmuje się pilotażowym wdrażaniem rozwiązań dotyczących diagnozy funkcjonalnej.
Trener i lider programów oraz projektów z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych uczniów. Autor i redaktor merytoryczny materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, specjalistów i rodziców. Koordynator i ekspert merytoryczny projektów finansowanych z EFS oraz działań edukacyjnych. Prowadzi formy doskonalenia dla nauczycieli i specjalistów z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, planowania, organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prelegentka na ogólnopolskich seminariach i konferencjach.

mgr Maria Marquardt - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener II stopnia i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założycielka Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Przez wiele lat pracowała w oświacie (nauczyciel mianowany ) prowadząc pomoc psychologiczną, psychoterapię, psychoprofilaktykę i psychoedukację .

Elżbieta Neroj - naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

dr n. hum. Bogusława Piasecka - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Certyfikowana psychoterapeutka i aplikant-superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii"; nauczyciel dyplomowany. Autorka publikacji z zakresu terapii rodzin, odporności psychicznej rodziny.

mgr Agnieszka Skołyszewska – pedagog, dyrektor Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie, trener Video Interaction Traning (VIT), psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin; nauczyciel dyplomowany, edukator i realizator programu rozwijającego kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Kontynuuje naukę na kierunku psychologia kliniczna i osobowości. Pracuje pod superwizją indywidualną i grupową; w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie realizuje różne formy pomocy bezpośredniej, specjalizuje się w systemowej terapii rodzin oraz w terapii rodzicielskiej okołorozwodowej; pomocy psychologicznej udzielanej rodzicom i rodzinom po rozstaniu rodziców oraz tworzonym na nowo- rodzinom „patchworkowym”, łącząc terapię z psychoedukacją.

dr n. med. Krzysztof Szwajca - specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNPiTR PTP, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta rodzinny. Pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM Uniwersytetu Jagiellońskiego; dyrektor Oddziału I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA. Autor publikacji z zakresu psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii rodzin, problematyki posttraumatycznej.

mgr Irena Świerczyńska - pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. W ciągu dwudziestu pięciu lat pracy zawodowej konsekwentnie działająca na rzecz wypracowywania wysokiej jakości standardów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach edukacyjnych . W latach 2000 - 2013 liderka pedagogów i psychologów szkolnych, doradczyni metodyczna, autorka i realizatorka wielu projektów oraz programów profilaktycznych i wychowawczych. Aktywnie wspierająca jakość pracy specjalistów w prowadzonej przez siebie placówce - m.in. wprowadziła superwizję grupową jako obowiązkową formę wspomagania specjalistów - terapeutów, psychoterapeutów i socjoterapeutów pozyskując stale środki finansowe na ich realizację.
W obszarze rozwoju poradni skupiona na doskonaleniu kompetencji na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oraz dzieci z zaburzonym zachowaniem. Zainteresowana poszukiwaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi dzieci i młodzieżą , dostosowanych do współczesnych wyzwań edukacyjno-wychowawczych.

Joanna Wilewska - dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

ikona organizator

Organizator

Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psycholgicznego
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
  kontakt »

Prelegenci

certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy PTP, psychiatrzy, nauczyciele dyplomowani, przedstawiciele ORE i MEN
  więcej »

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy do udziału w Konferencji. Zapisy przez stronę www trwają do dnia 26 marca 2018
  zapisz się »