dr Barbara Arska-Karyłowska - Zajmuje się psychoterapią dziecięcą, poradnictwem oraz superwizją pracy psychoterapeutów dziecięcych. Naukowo interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych. Prowadzi terapię w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Autorka publikacji naukowych poświęconych psychologii dziecięcej, w tym książki „Kształtowanie zachowań prospołecznych u dzieci za pomocą modelowania" (1982). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka, metod pracy z dziećmi i młodzieżą, a także psychologicznej diagnozy klinicznej.

mgr Paweł Glita - psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Certfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W przeszłości pracownik Zespołu Terapii Młodzieży Krakowskiego Ośrodka Terapii; obecnie współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i  Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w NZOS „Kompas” w Będzinie.

mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta EAP. W latach  1991 roku do 2012 roku, psycholog-psychoterapeuta w Zespole Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka  Terapii – specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (1993-2003 dyrektor KOT); nauczyciel dyplomowany; od 2004  założycielka i dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia zawodowego psychologów i pedagogów Ośrodek Psychoterapii Systemowej, kierownik merytoryczny i realizatorka programu szkoleniowego 4-letniego kursu psychoterapii rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; autorka publikacji (głównie w kwartalniku „Psychoterapia”) ilustrujących zastosowanie psychoterapii jako działalności postdiagnostycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; w latach 2006 – 2015 członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;  od 2013 roku przewodnicząca Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Izabela Lutze - pedagog – andragog, specjalista w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zajmuje się problematyką dotyczącą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz diagnozy. Trener i lider programów oraz projektów z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych uczniów. Autor i redaktor merytoryczny materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, specjalistów i rodziców. Koordynator i ekspert merytoryczny projektów oraz działań edukacyjnych. Prowadzi formy doskonalenia dla nauczycieli i specjalistów z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prelegentka na ogólnopolskich seminariach i konferencjach. Koordynator zespołu opracowującego projekty pozakonkursowe finansowane z EFS.

mgr Maria Marquardt - psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta, trener II stopnia i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Założycielka Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Przez wiele lat pracowała w oświacie (nauczyciel mianowany ) prowadząc   pomoc psychologiczną, psychoterapię, psychoprofilaktykę i psychoedukację .

prof. Irena Namysłowska – prof. dr hab., psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny psychiatrii i psychoterapii, rozdziałów podręczników akademickich oraz podręcznika „Terapia rodzin”. Obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.

Elżbieta Neroj - psycholog, neurobiolog, trener umiejętności poznawczych; radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawicielka MEN w Radzie Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Zajmuje się problematyką dotyczącą kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poradnictwa oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Koordynatorka Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej.

dr n. hum. Bogusława Piasecka - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ.  Certyfikowana psychoterapeutka i  aplikant-superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Krakowski Ośrodek Terapii"; nauczyciel dyplomowany.  Autorka publikacji z zakresu terapii rodzin, odporności psychicznej rodziny.

 

 

 

 

ikona organizator

Organizator

Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psycholgicznego
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
  kontakt »

Prelegenci

certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy PTP, psychiatrzy, nauczyciele dyplomowani, przedstawiciele ORE i MEN
  więcej »

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy do udziału w Konferencji. Zapisy przez stronę www trwają do dnia 26 marca 2018
  zapisz się »