PROGRAM II KONFERENCJI
dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

„Co? Komu? Kiedy?
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

18 kwietnia 2018 roku
 Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5 , Warszawa

09.00 - 10.00 - rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 -  otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości
przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk
10.15 - 10.45 -

 przedstawicielka  Ministerstwa Edukacji Narodowej Elżbieta Neroj
i przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji Izabella Lutze

"Działalność postdiagnostyczna poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kierunki prac nad modelowymi rozwiązaniami."

10.45 - 11.30 -  wykład – prof. Irena Namysłowska
„Podstawy teoretyczne diagnozy sytuacji rodziny dziecka –
działania postdiagnostyczne i wskazania do terapii rodziny 
lub indywidulanej dziecka ”
11.30 - 12.00 -  przerwa na kawę
12.00 - 12.45 -  wykład – mgr Paweł Glita
„Rozwojowe i instytucjonalne czynniki wspierające i ograniczające psychoterapię młodzieży.”
12.45 - 13.30 -

 wykład - dr Barbara Arska-Karyłowska
„ Psychoterapia dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej
– teorie stosowane w  pracy psychoterepaeutycznej.

Opis przypadku”  

13.30 - 14.15 -  przerwa na lunch
14.15 - 16.15 -  Dyskusja w podgrupach tematycznych:
    I. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej dzieci w PPP.
    Moderator: dr Bogusława Piasecka

    II. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej młodzieży w PPP.
    Moderator: mgr Maria Marquardt

    III. Praktyka i standardy stosowania terapii  rodzin w PPP.
    Moderator: mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

16.15 - 16.30 -  podsumowanie i zamknięcie konferencji
                        

ikona organizator

Organizator

Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psycholgicznego
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
  kontakt »

Prelegenci

certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy PTP, psychiatrzy, nauczyciele dyplomowani, przedstawiciele ORE i MEN
  więcej »

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy do udziału w Konferencji. Zapisy przez stronę www trwają do dnia 26 marca 2018
  zapisz się »